Polskie firmy na Bliskim Wschodzie – dlaczego wciąż tak mało?

You are currently viewing Polskie firmy na Bliskim Wschodzie – dlaczego wciąż tak mało?

Polskie firmy na Bliskim Wschodzie – dlaczego wciąż tak mało?

Bliski Wschód to region o dużym potencjale gospodarczym. W ostatnich latach obserwuje się tam dynamiczny rozwój gospodarczy, a kraje takie jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar stają się ważnymi graczami na globalnej arenie. Mimo to, polskie firmy są stosunkowo rzadko obecne na Bliskim Wschodzie. Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2022 roku na terenie regionu działało około 1000 polskich firm, co stanowi zaledwie 1% wszystkich polskich firm działających za granicą.

Istnieje wiele czynników, które mogą wyjaśniać tę sytuację. Jednym z nich jest brak wiedzy i informacji o rynku. Bliski Wschód to region o odmiennej kulturze i tradycji niż Europa, co może stanowić wyzwanie dla polskich firm. Wiele polskich przedsiębiorców nie ma wystarczającej wiedzy na temat warunków prowadzenia działalności w tym regionie, co może zniechęcać ich do ekspansji.

Kolejnym czynnikiem jest konkurencja ze strony firm z innych krajów. Na Bliskim Wschodzie działają firmy z całego świata, w tym z Europy, Stanów Zjednoczonych czy Chin. Te firmy dysponują często większymi zasobami i doświadczeniem, co może utrudniać polskim firmom wejście na ten rynek.

Nie bez znaczenia jest również problem barier celnych i biurokratycznych. Bliski Wschód to region o złożonych przepisach gospodarczych i celnych, które mogą stanowić przeszkodę dla polskich eksporterów.

Pomimo tych wyzwań, istnieje wiele możliwości dla polskich firm na Bliskim Wschodzie. Region ten oferuje duże rynki zbytu dla polskich produktów i usług, a także atrakcyjne warunki inwestycyjne. W ostatnich latach coraz więcej polskich firm dostrzega potencjał tego regionu i podejmuje działania, aby w nim zaistnieć.

Aby zwiększyć udział polskich firm na Bliskim Wschodzie, potrzebne są działania na różnych płaszczyznach. Potrzebna jest edukacja przedsiębiorców na temat tego rynku, wsparcie ze strony instytucji rządowych i samorządowych, a także ułatwienie dostępu do informacji i usług.

Oto kilka konkretnych działań, które mogą podjąć polskie firmy, aby zwiększyć udział na Bliskim Wschodzie:

Promocja polskiego biznesu w regionie. Polskie firmy mogą w tym celu można wykorzystać działania dyplomatyczne, wydarzenia gospodarcze i media.

Stworzenie przyjaznego otoczenia dla polskich firm. Można to zrobić poprzez ułatwienie dostępu do informacji o rynku, wsparcie finansowe i doradcze, a także obniżenie barier celnych i biurokratycznych.

Pomoc w budowie relacji biznesowych. W tym celu można wykorzystać platformy internetowe, programy partnerskie i wydarzenia networkingowe.

Polskie firmy mają potencjał, aby odnieść sukces na Bliskim Wschodzie. Jednak aby to osiągnąć, potrzebne są działania, które pomogą im pokonać wyzwania związane z tym rynkiem.

Przyczyny niskiej obecności polskich firm na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód jest regionem o dużym potencjale gospodarczym. W ostatnich latach gospodarka regionu rozwija się w szybkim tempie, napędzana przez wzrost gospodarczy w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar. Oznacza to, że istnieje duży popyt na polskie produkty i usługi. Mimo to, obecność polskich firm na Bliskim Wschodzie jest stosunkowo niewielka. Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2023 r. na terenie regionu działało około 1000 polskich firm. Jest to niewielki odsetek w porównaniu z liczbą firm z innych krajów europejskich, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.

Bliski Wschód. Biznesman
Bliski Wschód. Biznesman

Istnieje wiele czynników, które mogą tłumaczyć niską obecność polskich firm na Bliskim Wschodzie. Do najważniejszych z nich należą:

Duża odległość i różnice kulturowe

Bliski Wschód to region położony daleko od Europy, co może utrudniać kontakty biznesowe. Dodatkowo, różnice kulturowe między Polską a krajami arabskimi mogą stanowić barierę dla polskich firm. Bliski Wschód jest regionem o bogatej historii i kulturze, która znacznie różni się od kultury europejskiej. Polskie firmy, które chcą działać na tym rynku, muszą zrozumieć specyficzne zwyczaje i obyczaje krajów arabskich.

Wysokie koszty

Bliski Wschód to region o wysokim standardzie życia, co może przekładać się na wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty pracy w krajach arabskich są często wyższe niż w Europie. Dodatkowo, koszty transportu i zakwaterowania mogą być również wysokie.

Konkurencja

Na Bliskim Wschodzie działa wiele firm z całego świata, w tym z bogatych krajów arabskich, które dysponują dużymi zasobami finansowymi. Konkurencja na Bliskim Wschodzie jest duża i ostra. Polskie firmy muszą być przygotowane na konkurencję z największymi firmami na świecie.

Rekomendacje działań eksportowych dla polskich firm na Bliski Wschód

Mimo licznych wyzwań, polskie firmy mają szansę na odniesienie sukcesu na Bliskim Wschodzie. Aby zwiększyć obecność polskich firm w regionie, warto podjąć następujące działania:

Wyeliminować barierę kulturową

Polskie firmy powinny starać się zrozumieć kulturę i obyczaje krajów arabskich, aby móc efektywnie prowadzić z nimi biznes. Do tego celu warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie doradztwa kulturowego. Można również organizować szkolenia dla pracowników, którzy będą pracować na Bliskim Wschodzie.

Skoncentrować się na niszowych rynkach

Duża konkurencja z międzynarodowych firm może utrudniać wejście na główne rynki Bliskiego Wschodu. Polskie firmy powinny skupić się na niszowych rynkach, gdzie mają szansę na znalezienie swojej niszy. Do tego celu można wykorzystać swoje mocne strony, takie jak innowacyjność czy jakość produktów i usług.

Współpraca z partnerami lokalnymi

Współpraca z lokalnymi partnerami może pomóc polskim firmom w nawiązaniu kontaktów biznesowych i zdobyciu niezbędnej wiedzy o rynku. Do tego celu warto szukać lokalnych firm, które mają doświadczenie w danej branży i mogą pomóc w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi klientami.

Oprócz powyższych działań, polskie firmy powinny również pamiętać o tym, że Bliski Wschód to region o dużej zmienności politycznej. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o ekspansji na ten rynek, warto przeanalizować sytuację polityczną w poszczególnych krajach. Dzięki podejmowaniu odpowiednich działań, polskie firmy mogą zwiększyć swoją obecność na Bliskim Wschodzie i wykorzystać potencjał gospodarczy tego regionu.

Bliski Wschód. Przykłady polskich firm działających

Bliski Wschód to region o dużym potencjale gospodarczym, ale jednocześnie o specyficznych warunkach kulturowych i biznesowych. Pomimo licznych wyzwań, na Bliskim Wschodzie działa już kilka polskich firm, które odniosły sukces. Do przykładów takich firm należą:

Polska Grupa Zbrojeniowa

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest jednym z największych producentów uzbrojenia w Europie. Firma sprzedaje swoje produkty w wielu krajach arabskich, w tym w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. W ostatnich latach PGZ zawarła szereg umów na sprzedaż broni i wyposażenia wojskowego w regionie. PGZ w 2022 roku firma podpisała umowę z Arabią Saudyjską o wartości 35 miliardów dolarów na dostawę 500 czołgów Leopard 2A7+. W tym samym roku PGZ zawarła również umowę z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o wartości 20 miliardów dolarów na dostawę 120 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS.

Polska Grupa Energetyczna

Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest jednym z największych producentów energii elektrycznej w Europie. Firma realizuje projekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2022 roku PGE podpisała umowę z Arabią Saudyjską o wartości 10 miliardów dolarów na budowę elektrowni gazowej w Jubail. W tym samym roku PGE zawarła również umowę z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o wartości 5 miliardów dolarów na budowę elektrowni słonecznej w Abu Zabi.

Wyzwania i szanse dla polskich firm na Bliskim Wschodzie

Ekspansja polskich firm na Bliski Wschodni to wyzwanie, ale również szansa. Region ten ma duży potencjał gospodarczy, który w ostatnich latach rośnie. W 2022 roku PKB Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wyniósł 3,1 biliona dolarów. W najbliższych latach region ten ma się rozwijać w tempie 2-3% rocznie.

Do głównych wyzwań dla polskich firm na Bliskim Wschodzie należą:

Specyficzne warunki kulturowe i biznesowe. W tym regionie obowiązują inne normy i obyczaje niż w Europie. Firmy muszą być gotowe na dostosowanie się do tych różnic.

Konflikty polityczne. Konflikty polityczne są obecne w regionie Bliskiego Wschodu. To bezpośrednio może wpływać na bezpieczeństwo i stabilność gospodarczą.

Duża konkurencja. Na Bliskim Wschodzie działają firmy z całego świata, w tym z Europy, USA, Chin i Japonii.

Do głównych szans dla polskich firm na Bliskim Wschodzie należą:

Wzrost gospodarczy. Region ten ma duży potencjał gospodarczy, który w ostatnich latach rośnie.

Popyt na polskie produkty i usługi. Wysoka jakość i konkurencyjne ceny to niektóre z zalet polskich produktów za które Bliski Wschód nas ceni.


Studio Rozwiązań to firma, która oferuje kompleksowe wsparcie dla polskich firm chcących wejść na rynki Bliskiego Wschodu. Firma specjalizuje się w usługach doradczych. Pomaga w przygotowaniu do wejścia na rynek, nawiązywaniu kontaktów z lokalnymi partnerami biznesowymi oraz w promocji produktów i usług polskich firm.

Jesteś już gotowy do działania? Bo My tak!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *