Dotacja dla polskich firm na działanie w Jordanii od Ambasada Polski

You are currently viewing Dotacja dla polskich firm na działanie w Jordanii od Ambasada Polski

Ambasada Polska w Ammanie ogłasza nabór projektów rozwojowych i humanitarnych w ramach programu Polska Pomoc. Wniosek o dofinansowanie można złożyć na cele związane z wyrównywaniem szans, edukacją, godną pracą, zmniejszaniem nierówności, zdrowiem oraz planowaniem rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich. Dotacja dla polskich firm na działanie w Jordanii od Ambasada Polski. Projekty muszą spełniać określone kryteria, a wnioski można składać do 17 marca 2022 r.

Priorytety naboru projektów do dotacji od polskiej ambasady w Jordanii

Nabór projektów na 2022 r. obejmuje szereg priorytetów, które mają na celu wspieranie rozwoju i pomocy humanitarnej w Jordanii. Dlatego tak ważna jest dotacja dla polskich firm na działanie w Jordanii od Ambasada Polski. Ambasada RP w Ammanie zaprasza do składania wniosków dotyczących następujących obszarów:

 1. Wyrównywanie szans – projekty mające na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej osób marginalizowanych i dyskryminowanych.
 2. Edukacja – projekty skierowane na rozwój systemu edukacji, poprawę dostępu do edukacji oraz podnoszenie jakości nauczania.
 3. Godna praca – projekty wspierające tworzenie miejsc pracy, rozwój umiejętności zawodowych oraz walkę z bezrobociem.
 4. Zmniejszanie nierówności – projekty mające na celu redukcję nierówności społecznych i ekonomicznych w społeczeństwie.
 5. Zdrowie – projekty skierowane na poprawę opieki zdrowotnej, zapobieganie chorobom oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 6. Planowanie rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich – projekty skierowane na rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Warunki i kryteria otrzymania dotacji dla polskich firm na działanie w Jordanii od Ambasada Polski

Aby wniosek o dofinansowanie projektu został rozpatrzony, musi spełniać określone warunki i kryteria. Oto główne wymogi:

 • Projekt musi mieć na celu poprawę wyników w zakresie rozwoju lub pomocy humanitarnej w Jordanii.
 • Realizacja projektu musi odbywać się wyłącznie na terenie Jordanii.
 • Czas trwania projektu nie może przekraczać końca 2022 r.
 • Nie ma minimalnej kwoty finansowania, a maksymalna kwota wynosi 28 000 EUR.
 • Projekt powinien być dostępny na zasadzie not-for-profit dla osób indywidualnych, grup społecznych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju Jordanii.
 • Projekt powinien skupiać się na rozwoju na małą skalę, który przyniesie bezpośrednie korzyści najbardziej potrzebującym w lokalnych społecznościach.

Jak składać wnioski

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i potrzebujesz finansowania na projekt, możesz przejść do procesu składania wniosku. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 1. Kontekstowy opis problemu, którym projekt ma się zająć.
 2. Cel projektu.
 3. Beneficjentów projektu.
 4. Harmonogram projektu wraz z terminami.
 5. Szczegółowy budżet projektu.
 6. Dane kontaktowe.

Propozycje projektów należy przesyłać na adres: amman.amb.sekretariat@msz.gov.pl, wpisując w temacie „Program małych grantów 2022 – propozycja projektu”. Termin składania wniosków mija 17 marca 2022 r.

Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat programu Polska Pomoc oraz naboru projektów na 2022 r., możesz odwiedzić stronę internetową Polskiej Pomocy.

Rozwój i pomoc humanitarna to ważne obszary działań Ambasady RP w Ammanie. Dzięki programowi Polska Pomoc możliwe jest wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia i rozwoju społeczności w Jordanii. Nabór projektów na 2022 r. stanowi szansę dla organizacji i osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju Jordanii. Składając wniosek o dofinansowanie, można przyczynić się do realizacji konkretnych działań mających pozytywny wpływ na lokalne społeczności.

Bądź częścią zmiany i zgłoś swój projekt już teraz!


Studio Rozwiązań to firma, która oferuje kompleksowe wsparcie dla polskich firm chcących wejść na rynki Bliskiego Wschodu. Firma specjalizuje się w usługach doradczych. Pomaga w przygotowaniu do wejścia na rynek, nawiązywaniu kontaktów z lokalnymi partnerami biznesowymi oraz w promocji produktów i usług polskich firm.

Jesteś już gotowy do działania? Bo My tak!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *