Dotacja i internacjonalizacja w 2024 dla polskich firm na Bliskim Wschodzie

You are currently viewing Dotacja i internacjonalizacja w 2024 dla polskich firm na Bliskim Wschodzie

Internacjonalizacja i rozwój polskich przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie to istotny krok , który pozwala na osiągnięcie większej konkurencyjności i wzrostu zysków. Promocja marki na rynkach zagranicznych oraz wdrażanie strategii wejścia na te rynki stanowi istotny element ekspansji zagranicznej. W tym artykule omówię motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw, strategie wejścia na rynek zagraniczny oraz możliwości uzyskania dotacji na rozwój eksportu. Dotacja i internacjonalizacja dla polskich firm na Bliskim Wschodzie.

Dotacje na internacjonalizacje polskich przedsiębiorstw na rynki Bliskiego Wschodu

Internacjonalizacja przedsiębiorstw może mieć wiele motywów. Jednym z głównych motywów jest zwiększenie sprzedaży oraz dotarcie do nowych segmentów klientów. Poprzez ekspansję na rynki zagraniczne, przedsiębiorstwa mogą maksymalizować zyski i zwiększyć swoją konkurencyjność.

Rozwiązaniem może być również prowadzenie działalności za granicą w celu ograniczenia kosztów produkcji lub surowców. Różne rynki mają różne warunki, a czasami prowadzenie działalności za granicą może być bardziej opłacalne niż na rynku krajowym. Ponadto, internacjonalizacja może pomóc w omijaniu bariery handlowe i zwiększyć dostęp do nowych rynków.

Ważnym aspektem internacjonalizacji jest również rozwijanie marki własnej na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwa mają możliwość pozyskania nowych koncepcji know-how oraz zatrudnienia nowych pracowników. Niektóre przedsiębiorstwa chcą wykorzystać możliwości internacjonalizacji w celu uniknięcia ryzyka na rynku krajowym lub wojny o rynki z konkurencją. Rozwiązaniem jest dotacja i internacjonalizacja dla polskich firm na Bliskim Wschodzie.

Strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny

Wejście na rynek zagraniczny wymaga odpowiednio zaplanowanej strategii. Przed rozpoczęciem tego procesu, przedsiębiorstwo powinno dokładnie zbadać rynek, na którym planuje ekspansję. Naturalnie badanie rynku powinno obejmować analizę makrootoczenia i mikrootoczenia, w tym konkurencję, strukturę konsumentów, nawyki zakupowe oraz potencjał rozwoju rynku.

Kolejnym ważnym aspektem jest zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich. Dodatkowo ekspansja zagraniczna może wiązać się z dodatkowymi kosztami, dlatego przedsiębiorstwa powinny mieć odpowiednie środki finansowe lub wydzielone środki na rozwinięcie działalności eksportowej. Ponadto, przedsiębiorstwo powinno zadbać o odpowiednie zasoby, aby móc rozpocząć handel międzynarodowy.

Promocja wejścia na nowy rynek jest bardzo istotna. W rzeczywistości przedsiębiorstwa muszą opracować kampanie promocyjne. W ten sposób określić przekaz marketingowy skierowany do nowego segmentu klientów. Warto również uwzględnić budżet na marketing, aby efektywnie promować się na rynku zagranicznym.

Z jednej strony forma wejścia na rynek zagraniczny może być różna i zależy od kosztów, zaangażowania, zakresu kontroli i ryzyka oraz posiadanych zasobów. Przykładowe formy wejścia to eksport pośredni, eksport bezpośredni, sprzedaż licencji, franchising, joint venture, filie zagraniczne oraz fuzje i przejęcia. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, dlatego przedsiębiorstwo powinno dokładnie przeanalizować swoje możliwości i wybrać najodpowiedniejszą strategię.

Rozwój internacjonalizacji polskich przedsiębiorców na Bliskim Wschodzie dzięki dotacjom i środkom unijnym

Internacjonalizacja działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach Bliskiego Wschodu wspierają środki unijne. Jednym z programów oferujących wsparcie finansowe jest Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Program FENG oferuje dotacje na promocję marki innowacyjnych MŚP oraz umiędzynarodowienie MŚP-Brand HUB.

Dotacje z programu FENG na internacjonalizację MŚP umożliwiają rozwój potencjału innowacyjnego i eksportowego. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na projekty wsparcia aktywizacji MŚP do dywersyfikacji działalności eksportowej na rynki zagraniczne. W ramach projektów UE wdrążone będą nowe działania promocyjne z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. W rzeczywistości działania skierowane do MŚP z priorytetowych sektorów.

Program Polskie Mosty Technologiczne, niewątpliwie wspiera internacjonalizację polskich przedsiębiorstw w dążeniu do ekspansji na nowe rynki. Dotacja oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które posiadają innowacyjne produkty, usługi lub technologie i planują ekspansję na wybrane rynki zagraniczne. Wsparcie obejmuje promocję i internacjonalizację, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw jest również przedmiotem programów regionalnych. Przykładem takiego programu jest Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, który oferuje dotacje na wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu. Podobne programy dotacyjne są dostępne także w innych regionach Polski.

Dotacja i internacjonalizacja dla polskich firm na Bliskim Wschodzie zastępcą Go to Brand

Jednym z programów oferujących dotacje na rozwój eksportu jest program FENG 2.25, który jest kontynuacją programu Go to Brand z perspektywy 2014-2020. Dotacja skierowana jest do polskich przedsiębiorstw sektora MŚP, które posiadają znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Dotacja umożliwia promocję marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki oraz wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Jej celem jest zwiększenie dostępu polskich MŚP do tradycyjnych i perspektywicznych rynków, ukierunkowanych na sektory gospodarki o najwyższym potencjale. Dotacja stanowi wsparcie dla realizacji strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu FENG 2.25 rozpocznie się w październiku 2023 roku, a maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50%. Budżet dla naboru wynosi ponad 150 mln zł. Drugi nabór planowany jest na 2024 rok.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw stanowi ważny krok w rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności. Dzięki odpowiednio zaplanowanej strategii wejścia na rynek zagraniczny oraz wsparciu finansowemu, polskie przedsiębiorstwa mogą skutecznie promować swoje marki na rynkach zagranicznych. Dotacje z programu FENG oraz Polskich Mostów Technologicznych oferują wsparcie dla internacjonalizacji działalności i rozwinięcia potencjału eksportowego. Przedsiębiorstwa powinny dokładnie zbadać rynek, opracować strategię i skorzystać z możliwości finansowych, aby osiągnąć sukces na rynkach zagranicznych.


Studio Rozwiązań to firma, która oferuje kompleksowe wsparcie dla polskich firm chcących wejść na rynki Bliskiego Wschodu. Firma specjalizuje się w usługach doradczych. Pomaga w przygotowaniu do wejścia na rynek, nawiązywaniu kontaktów z lokalnymi partnerami biznesowymi oraz w promocji produktów i usług polskich firm.

Jesteś już gotowy do działania? Bo My tak!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *