Techniczny Due Diligence farm fotowoltaicznych

Gwarancja niezależności i rzetelności

Ilość zrealizowanych projektów pozwoliła nam stać się ekspertem w swojej dziedzinie. Wiedzę tą wykorzystujemy przy przeprowadzaniu zaawansowanych audytów projektów – due diligence. Nasi Eksperci sprawdzą Państwa projekt, aby zmniejszyć ryzyko inwestycyjne i wybrać najlepsze projekty.

A. Wizję terenową lokalizacji i infrastruktury
B. Analizę całej, dostępnej dokumentacji projektu
C. Weryfikację kluczowych pozwoleń i decyzji obejmującą między innymi:
– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
– dokumentację planistyczną, warunki zabudowy
– dokumentację elektroenergetyczną, warunki przyłączenia do sieci
– pozwolenie na budowę
D. Weryfikację kluczowych opracowań obejmującą między innymi:
– projekt parku fotowoltaicznego
– analizę produktywności
– dokumentację oceny oddziaływania na środowisko
– projekt budowlany

Skorzystaj z usług eksperta.