Skuteczne Strategie I doradztwo Eksportowe Dla Biznesu

Studio Rozwiązań oferuje Państwu w ramach kompleksowej obsługi handlowej szeroki wachlarz usług: od analizy rynku i konkurencji, przez przygotowanie kompleksowej oferty na wybrane rynki, po wyszukiwanie klientów i tworzenie dedykowanych baz teleadresowych, aż do wyjazdów handlowych i bezpośrednich spotkań z klientami. Co więcej, mamy doświadczenie w działaniach związanych z strategią eksportu, marketingiem eksportowym, doradztwem eksportowym  i outsourcingiem działu eksportu. W ramach kompleksowej obsługi handlowej Studio Rozwiązań oferuje również możliwość skorzystania z punktu kompleksowej obsługi, który ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi odnaleźć się na nowych rynkach eksportowych na Bliskim Wschodzie.

TRZY STANDARDOWE PAKIETY WSPÓŁPRACY W RAMACH KOMPLESKOWEJ OBSŁUGI HANDLOWEJ

PAKIET OPTYMALNY
Czas pracy handlowca: 10 godzin tygodniowo (2 godziny dziennie)
Wynagrodzenie stałe: 6 000,00 PLN (netto)/1 miesiąc
Prowizja od sprzedaży: 6 % od wartości sprzedaży

PAKIET STANDARDOWY
Czas pracy handlowca: 5 godzin tygodniowo (1 godzina dziennie)
Wynagrodzenie stałe: 3 000,00 PLN (netto)/1 miesiąc
Prowizja od sprzedaży: 10 % od wartości sprzedaży

PAKIET INTENSYWNY
Dedykowany handlowiec do obsługi wyłącznie jednej firmy, który pracuje 8 godzin dziennie w każdy dzień roboczy i jest do wyłącznej dyspozycji reprezentowanej firmy
Wynagrodzenie stałe: 9 000,00 PLN (netto) / 1 miesiąc
Prowizja od sprzedaży: 3 % od wartości sprzedaży

Standardowa forma współpracy: Umowa Agencyjna na okres co najmniej 6 miesięcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

rekomendacje

Nasi Klienci