Fascynujący świat stosunków handlowych między UE a Jordanią, gdzie stabilność, rozwój i współpraca kształtują partnerstwo. Z obrotem handlowym wynoszącym 2,7 mld EUR w 2020 r. UE zajmuje znaczącą pozycję jako największy partner handlowy Jordanii. Ta dobrze prosperująca relacja sprzyja wzrostowi gospodarczemu, tworzeniu miejsc pracy i postępowi technologicznemu obu podmiotów. Kluczowym celem jest wzmocnienie pozycji jordańskich przedsiębiorstw. Przy czym UE zapewnia pomoc finansową, wiedzę techniczną i możliwości dostępu do rynku. Dzięki skutecznym mechanizmom ułatwiania handlu i stałej współpracy zmniejsza się bariery. W rzeczywistości upraszcza procedury celne i pielęgnuje sprzyjające warunki dla stosunków handlowych. Powołanie grupy zadaniowej UE-Jordania ds. handlu i inwestycji oraz negocjacje w sprawie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu. Partnerstwo handlowe UE-Jordania obiecuje pomyślną przyszłość wszystkim zaangażowanym stronom.

Zagłębiając się w sferę stosunków handlowych UE. Przede wszystkim skupmy się na wciągającej historii rozgrywającej się między Unią Europejską (UE) a Królestwem Jordanii. Dołącz do nas, odkrywając fascynujące niuanse, zawiłe liczby i godne uwagi postępy, które kształtują to stale ewoluujące partnerstwo handlowe.

Wolumen handlu i taryfy

Przy dwustronnym wolumenie handlu sięgającym 2,7 mld EUR w 2020 r. UE i Jordania cieszą się solidnymi stosunkami gospodarczymi. UE zajmuje znaczącą pozycję jako największy partner handlowy Jordanii, podczas gdy Jordania jest piątym co do wielkości partnerem handlowym UE w południowym regionie Morza Śródziemnego.

Budowanie na stabilności i bezpieczeństwie

Stosunki handlowe między UE a Jordanią rozwijają się w oparciu o wspólne wartości, których celem jest wspieranie stabilności, dobrobytu i bezpieczeństwa. Poprzez układ stowarzyszeniowy oba podmioty zobowiązują się do przestrzegania zasad demokracji, promowania praw człowieka oraz wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wspieranie wzrostu gospodarczego i rozwoju

Handel między UE a Jordanią charakteryzuje się różnorodnością towarów i usług. Eksport Jordanii do UE obejmuje głównie tekstylia, odzież i chemikalia, podczas gdy import z UE obejmuje maszyny, pojazdy i farmaceutyki. Ta zrównoważona wymiana pomaga w promowaniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu miejsc pracy i postępie technologicznym dla obu stron.

Wspieranie jordańskich firm i przedsiębiorców

UE aktywnie wspiera sektor prywatny Jordanii poprzez inicjatywy takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Zapewniając pomoc finansową, wiedzę techniczną i możliwości dostępu do rynku, UE wzmacnia pozycję jordańskich przedsiębiorstw, umożliwiając im rozkwit i rozwój na konkurencyjnym rynku światowym.

Zwiększanie ułatwień w handlu i współpracy

Skuteczne mechanizmy ułatwiające handel stanowią podstawę partnerstwa UE-Jordania. Wdrożenie zaawansowanego statusu UE-Jordania ułatwia płynniejsze przepływy handlowe, upraszcza procedury celne i zmniejsza bariery. Ponadto ciągły dialog i współpraca w obszarach takich jak inwestycje, własność intelektualna i usługi sprzyjają prosperującemu środowisku dla stosunków handlowych.

Najnowsze osiągnięcia i perspektywy na przyszłość

Skuteczne mechanizmy ułatwiające handel stanowią podstawę partnerstwa UE-Jordania. Wdrożenie zaawansowanego statusu UE-Jordania ułatwia płynniejsze przepływy handlowe, upraszcza procedury celne i zmniejsza bariery. Ponadto ciągły dialog i współpraca w obszarach takich jak inwestycje, własność intelektualna i usługi sprzyjają prosperującemu środowisku dla stosunków handlowych.

Łączenie sił na rzecz pomyślnej przyszłości

Gdy UE i Jordania idą ramię w ramię naprzód, ich partnerstwo jest przykładem siły współpracy, wzajemnego szacunku i wspólnych celów. Razem torują drogę do zwiększonego handlu, dobrobytu gospodarczego i lepszej przyszłości dla swoich obywateli.

Autor: Studio Rozwiązań Maciej Bielicki


Zacznij sprzedawać na Bliski Wschód na 100%. Sprzedawaj więcej i wyprzedź konkurencję.

Gotowy do działania? Bo My TAK!

Zadzwoń! +48 601 904 782

Napisz! biuro@studiorozwiazan.pl

Gotowy do działania ze Studio Rozwiązń

Dodaj komentarz